Psychology for friendly people

Psychologie voor vriendelijke mensen


Are you ready to change NOW?

Ben je bereid om NU te veranderen?


Stop dreaming, start learning the inner workings of your mind and brain and improve your knowledge about your self and others. Become more at peace, friendlier and inspiring to other people.


STOP MET DROMEN, START MET HET LEREN OVER DE INNERLIJKE WERKING VAN JE GEEST EN BREIN, VERBETER JE KENNIS OVER JEZELF EN DE ANDER. WORDT INNERLIJK RUSTIGER, VRIENDELIJKER EN EEN INSPIRATIE VOOR ANDEREN.

This website is all about psychology and the secrets that can be found in the scientific literature and in my experiences as a clinical neuropsychologist for over 30 years now.


Deze website gaat over psychologie en de geheimen die gevonden kunnen worden in de wetenschappelijke literatuur en in mijn ervaringen als een klinisch neuropsycholoog, al meer dan 30 jaar.

Why for 'friendly people' ? First of all, I do not believe that unfriendly people will benefit from this site so please move on. Secondly, the title can make you more thinking about yourself: are you really a friendly person? Would you become more at ease with yourself and therefore more friendlier? Thirdly, my mission is to increase friendliness in the world because I think that thát is the only way we can work together to solve the problems we are facing now.


Waarom voor 'vriendelijke mensen' ? Ten eerste denk ik niet dat onvriendelijke mensen iets zullen hebben aan deze website, dus aub verlaat deze site en ga verder met je leven. Ten tweede, ik hoop dat deze titel je aanzet tot de vraag of je werkelijk een vriendelijk persoon bent of niet. Zul je in staat zijn meer innerlijke rust te vinden en daardoor ook vriendelijker te worden? Ten derde, het is mijn missie om meer vriendelijkheid te stimuleren in deze wereld omdat ik denk dat dát de enige manier is om sámen te werken aan de grote problemen van deze wereld en de mensheid.


How to use this site ? For English readers please click on the Contents tab and just start with a page you are interested in. You can also use the Google search bar for specific content you are interested in. If you are really interested in learning more about yourself I would recommend to just do a personality check by filling in 3 tests: PBQ-160, PID-5, and YSQ. You will automatically receive a report.


Hoe kun je deze site gebruiken? Gebruik daarvoor de Inhoudsopgave en zoek naar de onderwerpen. Of gebruik de Google zoekbalk. Begin gewoon te lezen wat je interessant vindt. Als je werkelijk geïnteresseerd bent in jezelf raad ik aan om 3 vragenlijsten in te vullen: de PBQ-160, PID-5 en de YSQ. U krijgt automatisch het rapport toegestuurd.

The site is still under construction and I will build it slowly to fill it with highly relevant information. The information will be plain text, graphics, videos and quizzes. The quizzes will be fun to do and at the same time it will teach you more about psychology. Topics I would like to address will be about life in general, how to maintain a healthy mind, how to have the best relationship with your partner, how to enjoy your work as much as possible and more topics you really care for in life. Furthermore, it wil also cover neuropsychological topics about the inner workings of your brain like your memory, attention, executive functions and perception.


De site is altijd in ontwikkeling en zal geleidelijk groeien met hoogst relevante informatie. De informatie zal gewone tekst zijn, maar ook plaatjes, video's en quizzen. De quizzen zullen leuk zijn om te doen en tegelijkertijd zullen ze je meer leren over psychologie. Onderwerpen die ik wil gaan behandelen zijn: het leven in het algemeen, hoe een gezonde geest behouden, hoe een beste relatie met je partner krijgen, hoe je je werk zo leuk mogelijk kan houden en nog meer onderwerpen die jij echt de moeite waard vindt in je leven. Bovendien zal ik ook neuropsychologische onderwerpen over de werking van je hersenen behandelen zoals je geheugen, aandacht, executieve functies en je waarneming.

Psychology for friendly people

Please be noted that this site is a Blog: never finished and always expanding. Therefore, it is advised to visit it regularly.

Deze site is een Blog: eigenlijk nooit af en het breidt zich geleidelijk en regelmatig uit. Daarom wordt geadviseerd om de site regelmatig te bezoeken.

Contact Form

E-mailadres  
Subject  
Your comment  

About ME

Feri Kovács is born in 1964 in the Netherlands out of 2 Hungarian refugee parents. Finished his University degree in 1987. Since then he has worked in science and later mostly in clinical practice in a rehabilitation clinic. Had his own private practice and now working in mental health care for 2 employers 4 days a week. Owns Pyramid Productions, the smallest test company for neuropsychological tests in the Netherlands

Bedrijfsgegevens

Deze website is eigendom van:

Pyramid Productions

www.pyramidproductions.nl

Pieter van Slingerlandstraat 70

2215 SZ VOORHOUT

KvK: 27352849

BTW: NL001102450B56
06-28156158

Herroepingsrecht producten

U heeft 14 dagen de tijd om uw aankopen via deze website te herroepen. Indien u dit via het Contact formulier (onder Contact) laat weten binnen 14 dagen na betaling, wordt uw betaling volledig teruggestort en kunt u per direct geen gebruik meer maken van het aangekochte product.

COPYRIGHT 2021-2023 psychology-for-friendly-people.com